Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)


Обща информация


От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на хостинг услуги, ЗП „Ангел Петков“ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни


1.    Наименование "ЗП Ангел Петков"
2.    ЕИК/БУЛСТАТ : BG7607233544
3.    Седалище и адрес на управление: с. Братаница, 4400 , ул.“Първа“ №73
4.    Адрес за упражняване на дейността: с. Братаница, 4400 , ул.“Първа“ №73
5.    Данни за кореспонденция: с. Братаница, 4400 , ул.“Първа“ №73
6.    E-mail: angel.petkov76@abv.bg
7.    Телефон.: +359 885 327 425


Информация относно компетентния надзорен орган


1.    Наименование: Комисия за защита на личните данни
2.    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3.    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4.    Телефон:02 915 3 518
5.    Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6.    Уеб сайт: www.cpdp.bg


„ЗП Ангел Петков“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни


Чл. 1. (1) „ЗП Ангел Петков“ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с упражняването на услуги свързани с електронна търговия на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
•    Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
•    Изпълнение на задълженията на "ЗП Ангел Петков" по договор с Вас;
•    Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо "ЗП Ангел Петков";
•    За целите на легитимния интерес на "ЗП Ангел Петков".
(2) "ЗП Ангел Петков"  е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, "ЗП Ангел Петков" действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни


Чл. 2. (1) "ЗП Ангел Петков" събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите електронни услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
•    създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
•    счетоводни цели;
•    логистика на предлаганите продукти чрез трети лица (куриерска фирма)
•    статистически цели;
•    защита на информационната сигурност;
•    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
•    изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата и др. 

(2) "ЗП Ангел Петков" спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
•    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
•    ограничение на целите на обработване;
•    съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
•    точност и актуалност на данните;
•    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
•    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, "ЗП Ангел Петков" може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
•    изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява "ЗП Ангел Петков"?


Чл. 3. (1) "ЗП Ангел Петков" извършва следните операции с личните данни за следните цели:
•    Регистрация на потребител в уебсайта с цел извършване на електронна търговия – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
•    Изпращане на информационни съобщения  – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до информация за етапа на изпълнение на електронната услуга, ново на обработка на поръчаните продукти и др.
•    Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
•    Абонамент за получаване на статии от Блога на gradinashop.com – целта на тази операция е изпращането на статии и материали, публикувани в нашия блог, при изразено от Вас желание;
•    Администриране на коментари под статии от Блога на gradinashop.com – целта на тази операция е предоставянето на възможност на потребителите, които желаят да изразят своето мнение във връзка с публикуван материал или статия, да оставят коментар.
(2) gradinashop.com обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
•    Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)                     
  o    Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) за целите на доставка на поръчани продукти през сайта на gradinashop.com.
  o    Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт, между gradinashop.com и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
•    Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.
  o    Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
  o    Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт, между gradinashop.com  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
•    Други данни, които gradinashop.com обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, gradinashop.com  събира данни за използвания IP адрес.
  o    Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  o    Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
•    Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  o    Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания за закупен продукт от gradinashop.com  
  o    Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, между gradinashop.com  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
•    Лични данни за потребителите на Блога на gradinashop.com  (имена, имейл, уебсайт)
  o    Цел, за която се събират данните: 1) Абониране за получаване на статии и материали от Блога на gradinashop.com  и 2) Оставяне на коментари под статии и материали от Блога.
  o    Основание за обработка на личните Ви данни - Вашите лични данни се обработват на основание дадено от Вас съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
(3) gradinashop.com  не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
•    разкриват расов или етнически произход;
•    разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
•    генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от gradinashop.com  от лицата, за които се отнасят.
(5) gradinashop.coм не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
(6) gradinashop.com не обработва данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.

Срок на съхранение на личните Ви данни


Чл. 4. (1) gradinashop.com  съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, gradinashop.com  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) gradinashop.com  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на gradinashop.com  или друго.
(3) gradinashop.com  съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.
(4) gradinashop.com  съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване


Чл. 5.(1) gradinashop.com  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) gradinashop.com  Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни


Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни


Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от gradinashop.com  за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
(2) gradinashop.com  може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп


Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от gradinashop.com  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) gradinashop.com  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но gradinashop.com  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване


Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до gradinashop.com .

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)


Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от gradinashop.com  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а gradinashop.com  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
•    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
•    Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
•    Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
•    личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
•    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо gradinashop.com ;
•    личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) gradinashop.com  не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
•    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
•    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
•    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
•    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
•    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане, изпратено до gradinashop.com, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди gradinashop.com , като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на gradinashop.com.
(4) gradinashop.com  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване


Чл. 10. Вие имате право да изискате от gradinashop.com  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
•    оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на gradinashop.com  да провери точността на личните данни;
•    обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
•    gradinashop.com  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
•    Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на gradinashop.com  имат преимущество пред Вашите интереси.


Право на преносимост


Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на gradinashop.com, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от gradinashop.com  директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация


Чл. 12. Вие можете да поискате от gradinashop.com  да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. gradinashop.com  може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение


Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от gradinashop.com, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни


Чл. 14. (1) Ако gradinashop.com  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) gradinashop.com  не е длъжен да Ви уведомява, ако:
•    е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
•    е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
•    уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


Лица, на които се предоставят личните ви данни


Чл. 15. За извършване на доставка след подадена заявка за покупка от Ваша страна, gradinashop.com  предава необходимата информация към съответния доставчик (куриер), който обработва Вашите данни като администратор за целите на изпълнението на Вашата поръчка.
Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
Други разпоредби
Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:


1.    Наименование: Комисия за защита на личните данни
2.    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3.    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4.    Телефон:02 915 3 518
5.    Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6.    Уеб сайт: www.cpdp.bg


Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
Чл. 20(1). Когато възлагате на gradinashop.com  да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, gradinashop.com  действа в качеството на обработващ личните данни.
(2). В случаите по ал. 1, gradinashop.com  действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. gradinashop.com  няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай gradinashop.com  няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на gradinashop.com  в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Тази Задължителна информация е последно актуализирана на 18.07.2018 г.